Batteriguiden- kort forklart. Bly syre batterier, Deep Cyckle batterier AGM batteri og GEL batterier, Lithium LiFePO4 batterier.

Batteriguiden

Batteriguiden – kort forklart

FRITT VENTILERT (FV eller VLA) bly/syre batterier

Det vanlige batteriet der elektrolytten er i flytende form, er det dominerende batteriet i strømkrevende applikasjoner.  

Fritt ventilert tilsier også at det avgis hydrogengass / knallgass under lading av disse batteriene. Denne gassen er lettantennelig, og er tyngre enn luft. Det er dermed viktig at lading foregår i godt ventilerte omgivelser.

Disse batteriene krever også periodisk etterfylling av destillert/ demineralisert vann. 

Et nytt og fulladet bly syre batteri har 100% av sin kapasitet ved ca +25°C

Det samme batteriet har kun rundt 50% av kapasiteten ved – 25°C

Men i praksis får du neppe ladet et bly syre batteri til 100%. Videre er en restkapasitet på ca 50% kritisk før nødvendig lading igangsettes. I motsatt fall reduseres levetiden drastisk.

I praksis vil du da sitte igjen med en utnyttbar kapasitet på knapt 50% ved 25°C, og ned mot 0% ved – 25°C.

DEEP CYCLE (Traksjon) batterier

Deep Cycle bly syre batterier tåler derimot dype utladinger, gjerne ned mot restkapasitet 25-20% gjentatte ganger. Disse batteriene er også rimeligst i innkjøp kontra AGM/ GEL, og er konstruert for påkjenningene det utsettes for innenfor følgende bruksområder:

 • Lifter
 • Golfbiler
 • Elektriske kjøretøy
 • Feiemaskiner
 • Gulv vaskemaskiner
 • Trucker
 • Stablere
 • Ledetrucker, sniler
 • Jekketraller
 • Forbruksbatteri båt
 • Solcelleanlegg
 • Backup strøm

AGM/ GEL batterier

Dette er ventil regulerte bly syre (VRLA) batterier, også kjent som forseglede bly syre (SLA)

Det er primært to typer VRLA/SLA- batterier: AGM, og GEL.

AGM batterier har glassfibernett mellom batteriplatene som tjener til å holde på elektrolytten og skille platene.

GEL batterier tilføres silikastøv til elektrolytten, og det dannes en tykk masse som gel.

Begge typer har fordeler og ulemper sammenlignet med bly syre batterier, så vel som for hverandre.

På grunn av sin konstruksjon kan AGM og GEL batterier som regel monteres i alle retninger, og krever ikke konstant vedlikehold. Begrepet «vedlikeholdsfritt» er en feilbetegnelse, ettersom batteriene fortsatt krever rengjøring og regelmessig funksjonstesting.

De brukes mye der det er behov for stor lagringskapasitet, men til en lavere innkjøpskostnad enn teknologier som f.eks. Lithium batterier.

AGM batterier koster ofte det dobbelte av vanlig bly syre batterier i samme størrelse. GEL batterier opp mot tre ganger prisen. Dermed blir bly syre batterier ofte foretrukket.

AGM og GEL kontra bly/ syre batterier:

 • Kortere ladetid
 • Svært ømfintlig mot overlading- medfører kort levetid
 • Liten eller ingen utslipp av hydrogengass
 • Betydelig mindre sulfatering
 • Lengere levetid
 • Ofte 2-3 ganger dyrere
 • Gassventil som åpner ved overlading/ unormalt trykk i batteriet

AGM:

 • Godt startbatteri, ideelt i kombinasjon for start og tidvis dyputlading
 • Full kapasitet fra første sykling
 • Kortere ladetid enn GEL
 • De fleste bør ikke utlades mer enn til 50% regelmessig- 70% tidvis
 • Redusert kapasitet over tid kontra GEL
 • Kan ofte monteres og brukes i alle retninger
 • Best kapasitet ved lave temperaturer

GEL:

 • Optimalt for gjentatte dyputladinger, ned mot 90%
 • Kan tåle opptil 2-3x flere syklinger enn AGM
 • Lengere ladetid enn AGM
 • Meget følsom for riktig ladekurve/ lader
 • Gir ikke full kapasitet fra første sykling, trenger innkjøring før full ytelse
 • Best motstand mot støt og vibrasjoner
 • Mange kan monteres og brukes i alle retninger
 • Egner seg ikke som startbatteri

LITHIUM LiFePO4 batterier:

Litium batterier har etter hvert kommet i et prisleie hvor de kan være aktuelle for mange bruksområder. Disse leverer meget høy kapasitet og kan lades svært raskt. I tillegg tar de liten plass og har lav vekt, gjerne ned mot 12,5 kg pr 1280Ah.

Disse batteriene kan over tid vise seg kostnadseffektive, da de takler mange ladesykluser, gjerne 3000- 4000. Du kan utnytte 80-90% av kapasiteten før lading.

 • Enkelte kan ikke brukes som startbatteri
 • Lav vekt, gjerne kun 30% av bly syre batterier
 • Lite plasskrevende, kun 50% av bly syre batterier
 • Lang levetid, gjerne opptil 5-7x bly syre batterier
 • Hurtig opplading til 100% med tilpasset lader
 • Stabil spenning ved utlading
 • Innebygget BMS- batteri management system
 • Perfekt som forbruksbatteri i bobil, campingvogn, båt, hytte, solcelleanlegg, osv
 • Tåler svært mange ladesykluser gjerne 3000+ ved 80% DOD
 • Lave driftskostnader
 • Noen kan ikke lades ved under 0 grader