Batterilader Sharp 48 volt 60A

Batterilader Sharp 48 volt 60A

Sharp 30 er en 1-faset 230V industribatterilader med IP54-kapsling, designet for tøffe miljøer. Som ekstrautstyr kan Sharp 30 leveres med IP66-kapsling. Sharp 30 er tilgjengelig med en kapasitet på opptil 3 kW.

SHARP BATTERILADERE

Dette er energieffektive høyfrekvente ladere med ladekurver for de fleste batterityper og bruksområder. Ladeprosessen er optimalisert slik at batteriet er fulladet på kortest mulig tid med lavt vannforbruk og minimal batterislitasje. Utgangen er elektronisk beskyttet mot feilkobling og kortslutning.

LADEPROSESSEN

Batterilader styres av den innebygde mikroprosessoren. Laderen er utstyrt med programmer for flere ulike ladekurver. Dels standardkurver med konstant ladestrøm som avhenger av batteriets utladingsgrad men også pulserende kurver som effektivt forkorter ladetiden.

INDIKASJONER

Ladeforløpet indikeres av en LED som lyser oransje under lading, grønn når den er fulladet og rød blinker når det er en feil.

SIKKERHETSFUNKSJONER

– Krever en reversspenning fra et batteri for å starte. Uten tilkobling er laderen spenningsfri.
– Fungerer med forskjellige avstengningstider. Hvis disse tidene overskrides, slås laderen av.
– Automatisk effektbegrensning ved utilstrekkelig kjøling.
– Justerer effekten gradvis til laderen når full effekt.

SHARP 30 BATTERI LADER

Produktnummer: FT0768 Kategori: Stikkord: , ,

Beskrivelse

Batterilader Sharp 48 volt 60A

 

 

Tilleggsinformasjon

Vekt 9 kg
Dimensjoner 46 × 28 × 12 cm