BFS batteri fyllesystem

BFS batteri fyllesystem. Kople til vannkilde, og alle batteri nivåene fylles automatisk. Også kalt Aquamatic, hydrolink, hydrofill

Universal automatisk batteri fylle system.
Enkel installasjon, mange fordeler:
– Lett tilgjengelige porter for hydrometer
– Maksimal synlighet av nivåflyten
– Lav byggehøyde
– Kompatibel med vanlige industristandarder for fyllingshøyder og rørdimensjoner

Se video: